Gyerekeknek

„A gondok ha túl nagyok, én akkor is itt vagyok. A szavak széthullanak: ne aggódj, tartalak!” (Vad Fruttik)
  • Konfliktuskezelés
  • Stresszkezelés
  • Agresszió- és indulatkezelés (magatartási problémák)
  • Önismeret fejlesztése egyéni és csoportos formában gyerekeknek és felnőtteknek
  • Személyiségfejlesztés
  • Hatékony kapcsolatépítés, kommunikáció, problémamegoldás
  • Tanulási módszertan (könnyebb tanulás, örömteli tanítás)
  • Pályaválasztási tanácsadás
  • Nevelési tanácsadás a szülőknek
„Iskola előkészítő” csoport 5-7 éves gyerekek számára

Az iskolaérettség alapvető kritériumainak mentén kreatív közös játékkal, tevékenységekkel (nem feladatlapozással!!!) fejlesztjük a:
– a figyelmet, a határok tartását,
– a monotóniatűrést, a türelmet,
– a beszédfegyelmet, a szókincset,
– a finommotorikát,
– a térlátást,
– a számfogalmat,
– a nyelvi információknak az átfordítását cselekvésbe,
– a szem-kéz-láb koordinációt,
– a testsémát,
– a feladattudatot, a belső késztetést a feladat végzésére,
– a szabálytudatot, a sorrendiség, a rész-egész viszonyának összefüggéseit,
– a rugalmasságot,
– az elfogadást, a szociális kompetenciák fejlesztését, és még sok más területet. Mindezen fejlesztési folyamatok az énhatékonyság és önállóság megtapasztalásával, sikerélménnyel, az önbizalom és az énkép formálódásának pozitív hatásaival együtt járnak.
A feladatlapokkal való fejlesztés nem biztosít feltétlen pozitív eredményt a gyermek számára, a tapasztalati úton tanulás az egyetlen olyan módszer, mely tartós és hatékony bevésődéssel jár, garantáltan élvezetessé, örömtelivé téve a tanulási folyamatot. Ebben a csoportban tapasztalati úton tanulunk a hagyományok tiszteletét ötvözve a legújabb tanulási módszerekkel. A csoport maximális létszáma 6 fő. Szülőkkel történő konzultáció előzi meg a gyermek csoporthoz történő csatlakozását, ezáltal is a gyermek személyre szabott fejlesztését garantálva.

Óvodások – 3-6 éves korú gyerekeknek

Az óvodás korban jelentkező magatartási nehézségek, konfliktuskerülő, vagy éppen konfliktuskereső viselkedés, szorongás, különböző egyéb elakadások esetén ajánlott a csoportban részt venni, mely a szociális kompetencia fejlesztés, érzelmek kifejezése, probléma megoldási repertoár bővítését hivatott elősegíteni. A csoportban 4-6 gyermeknek van lehetősége részt venni. Szülőkkel történő konzultáció előzi meg a gyermek csoporthoz történő csatlakozását.

Kisiskolások

Szorong a gyermeke? Konfliktusokba kerül? Nincsenek barátai? Nehezen fejezi ki magát? Önbizalma erősítésre szorul? Viselkedési problémái vannak? Internet elől alig lehet elmozdítani? Mindezekről és sok másról, ami neki fontos lehet…

Kamasz – csoport

Hogyan mondjak „NEM”-et a drogra, alkoholra, cigire? Barátság, szerelem,szex?! Nem értenek meg!!! Internetfüggőség? és más..

Középiskolások csoportja

Ki is vagyok ÉN? Mi legyek? Hol a helyem? Pályaválasztás krízise, a felnőtté válás küszöbén, párkapcsolat, Hogyan mondj „NEM”-et …? Internetes játékok hatásai és minden, ami téged érint….

Időpont kéréshez hívjon bizalommal!