Amiben segítségére lehetek

Tanácsadás krízishelyzetek kezelésére (életkori krízisek, váratlan veszteségek: gyász, válás, párkapcsolati válság stb.)

Életünk során természetes módon az idő múlásával, életszakaszok fordulópontjainál mindannyian megtapasztalunk különös nehézségeket, melyek erőnket meghaladhatják. Ilyenkor úgy érezzük, hogy képtelenek vagyunk megküzdeni az utunkba gördülő akadályokkal, elesettnek, tanácstalannak érezzük magunkat. Ilyenek, hogy csak néhány példát említsek: az óvoda, az iskola kezdése, a kamaszkor, a munkakezdés az iskola után, a szülői ház elhagyása (a gyermeknek és a szülőnek egyaránt kritikus pont), az életközépi időszak, a kapuzárási krízis, a nyugdíjba vonulás, az időskorba lépés.

A váratlan élethelyzetekből adódó krízisek szintén próbára teszik a problémákkal való megküzdésünket. Ilyen pl. veszteségek, haláleset, kapcsolati krízisek, válás, munkanélküliség, traumatikus események.
Krízishelyzetekben szakember segítségével, erőforrásaink mozgósításával hatékonyabban találhatjuk meg a megoldást a helyzet kezelésére.

Feszültségoldás relaxációs technikákkal, autogén tréning elsajátításával

A stresszkezelés egyik hatékony módszerei a relaxációs-, és autogén tréning technikák. Elsősorban vizsgaszorongás, stresszel teli életmód, problémamegoldási eszköztár fejlesztése kapcsán javasolt, amennyiben a nehézségeket helyezzük a középpontba. Egyébként pedig mindannyiunk számára rendkívül hasznos ezen módszerek elsajátítása, hiszen a stressz sajnos hétköznapjaink állandó társa, s a vele való megküzdés életminőségünket, közérzetünket egyértelműen pozitívan befolyásolja.
Az egyes módszerek elsajátítása egyénenként eltérő időtartamot igényel. Természetesen hosszú távú pozitív hatása ezen módszerek alkalmazásának a rendszeres és következetes gyakorláson alapul. A számtalan kedvező következményként tapasztalható kellemes eredmény közül az ellazulást, a nyugodt alvást és kiegyensúlyozottság érzését kiemelve, már nyert ügyünk van ezen technikák elsajátításával. Kellő gyakorlással bárhol, bármilyen körülmények között alkalmazhatóak, igazi csodafegyverek a saját, belső feszültségek hatékony kezelésére.

Kapcsolati tanácsadás - családi, pár, illetve munkahelyi együttműködési elakadások, zavarok feldolgozása

Külső szemlélőként, a szakember szemével látva, értelmezve a nehézségeket, a pszichológia módszereit alkalmazva, általában hatékonyabb a problémákra való rálátás, az okok, következmények, lehetőségek felismerése. A helyzetek elemzésével, megoldási alternatívák kidolgozásával a nehezen átlátható viszonyok is kitisztulnak, az elakadások érthetővé válnak. Ez más, mint egy baráttal beszélni a problémánkról, hiszen ő mindig elfogult, érzelmileg bevonódott, így a támogatáson kívül a helyzet objektív elemzését nem várhatjuk tőle. A szakember közreműködésével ez hatékonyabbnak bizonyul.

Mediáció (közvetítés két, vagy több személy között)

Párkapcsolati nézeteltérések, feszültségek, kamaszokkal kapcsolatos nehézségek, konfliktusos kapcsolatok esetén, családban előforduló életvezetési problémák, feszült viszonyok rendkívül hatékony és gyors megoldására javaslom. A konfliktusban érdekelt felek a pszichológus-mediátor jelenlétében, szabályozott és irányított keretek között, a jelenre és a jövőre fókuszálva próbálnak megoldást találni az egyes elakadásaikra. A folyamat a minden fél számára előnyös megállapodás aláírásával zárul. A mediálás során minden részt vevő partner egyenrangú.

A mediálás folyamata:
A mediálás több lépésben zajló folyamat, mely során először egyénileg beszélgetnek a szakemberrel az érintettek, majd közös tárgyalásra kerül sor minden érdekelt személy megjelenésével, meghatározott szabályok szerint. Ez a tárgyalás általában 3 óra időtartamot igényel. A megállapodás aláírása után – az elakadás nehézségétől függően – bizonyos időközönként újratárgyalásra kerül sor, melyen minden érintett képviselteti magát.

Konfliktuskezelés

Nézeteltérések mindig voltak, vannak és lesznek. Ez így rendben is van, hiszen véleményeink nem egyezhetnek mindig, mindenben, legyen az akár családi, baráti, vagy munkahelyi közeg. Az viszont nem mindegy, milyen stratégiákkal rendelkezünk megoldásukhoz. A konfliktusban részt vevő felek konfliktuskezelési stratégiáik feltérképezésével elősegíthetjük magának a problémának a megoldását is. A nyílt, asszertív kommunikáció elengedhetetlen a konstruktív problémamegoldáshoz, melynek alapja az én-közlés. A konfliktuskezelés folyamata a pszichológusi rendelő védett közegében begyakorolható, konfliktuskezelő tréning formájában csoportban is megtapasztalható. Ezáltal visszacsatolásokkal, megerősítésekkel az önismeret, az együttműködési készség javul, a döntéshozatal konstruktívabbá válik.

Agresszió- és indulatkezelés (magatartási problémák)

Elsősorban az oktatási intézményekben szembesültem a gyerekek, a pedagógusok, a szülők mindennapjait megnehezítő, magatartási problémáknak tekintett elakadásokkal, indulatkezelési nehézségekkel. Gyermekek esetében a szülő bevonásával történik a foglalkozások előkészítése, minden esetben konzultálunk a tapasztalt helyzetről, az előzményekről. Csoportos foglalkozáson a gyermek megtapasztalja a társak elfogadását, azt, hogy a düh természetes dolog, gyakorolhatja védett közegben azokat a technikákat, melyek az agresszió kezelését, kordában tartását célozzák.

Szexualitással kapcsolatos tanácsadás

Kamaszoknak, amennyiben a szülő számára nehézséget okoz ezen témáról beszélni gyermekével. Egészségügyi alapdiplomám kapcsán szerzett ismereteim, védőnői múltam segítő támogatását is hasznosítom felvilágosítás kapcsán.
Párkapcsolati problémák esetén, melyek hátterében sejthető a szexualitásban történt elakadás.
Életközépi válsággal kapcsolatos krízishelyzetben, nőiesség, férfiasság témakörében (pl. „kapuzárási” krízis) szintén hasznos lehet néhány, pszichológussal történő beszélgetés.

Életvezetési tanácsadás

Az élet vonala a legritkább esetben egyenes, tele van kanyarokkal, buktatókkal, útkereszteződésekkel, gödrökkel, melyek sokszor szinte leküzdhetetlen akadályként nehezítik továbbhaladásunkat. Ezen kritikus helyzetekben rendkívül hasznos a pszichológus szakmai segítsége, mely nélkül sok időt, energiát vesztegetnénk el egy helyben toporgással, akár lehetőségek elvesztegetésével. Úgy gondolom, hogy szakemberként sem elhanyagolható az, hogy én milyen nehézségeken küzdöttem meg saját utamon. Természetesen az Ön problémája az Ön saját megoldását igényli, a saját erőforrásai kamatoztatásával. Segíteni ezen az úton a klienst, számomra mindig nagy megtiszteltetés, s a nehézségek leküzdése, a „hova és hogyan tovább” megtalálása együttes öröm mindkettőnknek.

Tanulási módszertan (könnyebb tanulás, örömteli tanítás)

Sok gyerek, de akár felnőtt számára tanulási nehézségek nélkül sem egyértelműen pozitív élmények fűződnek a tanuláshoz. A hatékony és örömteli folyamatként megélt tanulást is tanulnunk kellene. Kreatív módszerekkel, sikerélményt okozó, játékos megközelítéssel, az egyéni sajátosságok figyelembe vételével ez a tanulási folyamat élvezetessé, örömtelivé tehető. A tanuláshoz való viszony pozitív irányú változása, nagy rácsodálkozások tapasztalhatók gyerekek és felnőttek részéről egyaránt.
Amennyiben tanulási nehézséget gyanítanak gyermekük elakadásának hátterében, esetleg tanítási intézmény jelez ez irányú feltételezést, e nehézség megállapítására, valamint a nehézség jellegének és fokának függvényében hatékony módszerek elsajátítására is lehetőség van tanácsadás, egyéni- és csoportos foglalkozások keretében.

Pályaválasztási tanácsadás

A képességek, az érdeklődés, a motiváció figyelembe vételével tárjuk fel a pályával kapcsolatos elképzelések egyénre szabott, legmegfelelőbb lehetőségeit.
Ez a tanácsadási folyamat, más megvilágításban és további szempontokat is figyelembe véve vonatkozik nem csak a pályaválasztás előtt álló általános iskolás vagy középiskolás diákra, hanem az esetleges pályamódosítást fontolgató, már dolgozó személyekre is.

Önismeret fejlesztése egyéni és csoportos formában gyerekeknek és felnőtteknek

Önmagunk megismerése egy életen át tartó folyamat, mindig akadnak váratlan kihívások, melyek új perspektívát nyújtanak saját erőforrásaink felderítésére, esetleges elakadásainkkal való szembe nézésre, azok megoldására. Vezetetten, szakértő segítségével ez a folyamat hatékonyabb, AHA élményt okozó felismerésekkel. Egyéni és csoportos formában egyaránt ajánlott segítő folyamat.

Személyiségfejlesztés

Elsősorban a fejlesztendő területek megállapítása után, a személy meglévő erőforrásaira támaszkodva egyéni és csoportos formában is igénybe vehető pozitív élményekkel, az önismereti késztetések motiválásával, – többek között – az énhatékonyság érzésének növekedését eredményező segítő folyamat.

Kiválasztás és értékelés (megfelelő embert a megfelelő helyre)

Elsősorban az adott munkára való alkalmasság vizsgálatáról van szó. Az egyéni képességek, az érdeklődés, a motiváció és egyéb szempontok figyelembe vételével egy bizonyos tevékenység végzésére keressük a legalkalmasabb munkavállalót.

Csapatépítés

Hogy mennyiben több egy munkahelyi csoportnál egy munkahelyi csapat? A csapatmunka a munkahely eredményességén sokat lendíthet, hiszen a tagjai egymást segítve, egyéni tudásukra, képességeikre alapozva emeli a munkavégzés minőségét. A hatékony csapatmunka elérésének módja a kiválóan végzett, jól előkészített és levezényelt csapatépítő tréning. A csapatépítő csomagok felsorolása kapcsán erre bővebben is kitérek.

Kiégést megelőző tréningek

A kiégés súlyos problémát jelent az egyén és család, a környezete és a munkahely számára is. Annak feltérképezésére, hogy Önt/Önöket érinti-e ez a nehézség, hatékony módszerek állnak rendelkezésre, s aztán a további állapotromlás megelőzésére. Mindenesetre a megelőzés fontosságára hívnám fel a figyelmet, mely a veszély prevenciójára és nem az „orvoslására” fókuszál. Természetesen egyéni és csoportos formában is foglalkozhatunk a kérdéssel.

Egyéni- és csoportos szupervízió

A tanácsadó szakpszichológus bevonásával végzett szupervízió előnye az, hogy az adott egyén, közösség, munkahelyi csoport elakadásaira fókuszálva, a rendelkezésre álló erőforrások mozgósításával, lehetőségek felkutatásával, a legrövidebb időn belül a leghatékonyabb segítséget kapják. Ez egyfajta mentál-egészségügyi támogatás a lelki értelemben megterhelő munkakörökben dolgozók számára. Például a szociális területen, vagy a segítés, akár az egészségügyben dolgozók számára is. Jelentős módszertani bázis áll rendelkezésemre ahhoz, hogy a szupervíziós alkalmak valóban hatékonyak legyenek.

Nevelési tanácsadás a szülőknek

Tapasztalataim szerint a „gyermek problémája” elsősorban a családi dinamika sajátosságaira vezethető vissza, az ott történt elakadások generálják a „leggyengébb láncszem” tüneteit. Ezért a szülőkkel történő konzultáció sok esetben önmagában is eredményes ahhoz, hogy a gyermekük által produkált tünetek megszűnjenek. Tudom, ez így elég furcsának tűnik, de biztosan kijelenthetem, hogy a legtöbb esetben ez így történik. Természetesen ehhez konstruktív együttműködés és fogékonyság szükséges az egyedi megoldások iránt a szülők és a pszichológus részéről egyaránt. Az elakadások megfogalmazásával, a fókusz megtalálásával együttesen fogalmazzuk meg a további lépéseket a nehézségek megoldására. Sok esetben 2-3 találkozás elég ahhoz, hogy a pozitív változás elkezdődjön.

Tehetséggondozás

Minden korosztály számára egyéni és csoportos formában is elérhető szolgáltatás. Saját tapasztalattal szakemberként és anyaként is rendelkezem e téren. Tehetséges gyermeket nevelni igazi kihívás, tehetséges felnőttként élni igazi próbatétel. Közösen megtalálhatjuk azt az utat, melyen kiteljesedhetnek belső kincseik.

Időpont kéréshez hívjon bizalommal!